Základy sebevědomé komunikace – online kurz – Lukáš Adam

Základy sebevědomé komunikace

Lukáš Adam
Herec

Bojíš se mluvit na veřejnosti? Chceš umět sebevědomě a profesionálně komunikovat? Lukáš tě v 10 lekcích online kurzu provede psychofyzickým základem komunikace a ve 14 cvičeních si vyzkoušíš všechny nové znalosti, které ti Lukáš ze své praxe v tomto online kurzu předá.

Naučíš se pracovat s tělem, hlasem i dechem, procvičíš si sociální role, komunikační zóny a budeš rozvíjet své sebevědomí, přirozenost, charisma a ještě mnohem víc.

10 VÝUKOVÝCH VIDEÍCH VE 4K ROZLIŠENÍ

14 PRAKTICKÝCH CVIČENÍ

PŘÍSTUP DO DISKUZNÍ SKUPINY + KOMENTÁŘE POD LEKCEMI

Kurz ze série Kurzeo Originals. Zaručujeme nejvyšší kvalitu s vlastní Kurzeo produkcí.

‚‚Na spolupráci s Lukášem se mi líbí, že je forma výuky zábavná a systematicky na sebe navazuje. Doporučuji každému, kdo na sobě chce pracovat a zdokonalit se v komunikaci, ať už je to veřejný projev, vystupování před kamerou, nebo komunikace v běžném životě.‘‘
Tom Urban, senior manager

Co se v online kurzu naučíš

Jak Kurzeo online kurzy fungují

Prohlédni si lekci zdarma

Lekce 3. Dech a dechová opora

Lukáš Adam

Lukáš je herec, zpěvák a moderátor. Hraje v několika divadlech v Praze a Ostravě, pravidelně točí v televizi a rozhlase. Úzce se věnuje taky recitaci a přednesu neotřelých textů světových autorů.

Touto praxí nabyl zkušenosti zejména v oblasti mluveného projevu, které dál šíří jako lektor komunikace. Mezi jeho klienty patří finanční poradci, realitní makléři, ale i studenti různých oborů. Ty ke kvalitnímu projevu vede skrz vědomou práci s tělem, dechem a hlasem.

Jeho kurzy rozvíjejí fantazii, schopnost improvizace, bourají ostych a postupně budují jak technické dovednosti, tak vnitřní sebejistotu.

Recenze

Doporučuji každému, kdo na sobě chce pracovat a zdokonalit se v komunikaci
Tom Urban, senior manager

Na spolupráci s Lukášem se mi líbí, že je forma výuky zábavná a systematicky na sebe navazuje. Doporučuji každému, kdo na sobě chce pracovat a zdokonalit se v komunikaci, ať už je to veřejný projev, vystupování před kamerou nebo komunikace v běžném životě.

Lekce s Lukášem si nenechám ujít, jelikož se tato investice okamžitě projevuje v obchodních jednáních i životě
Bc. JAN ŠAMÁREK, investiční a hypoteční specialista

S Lukášem spolupracuji na individuální týdenní bázi přes rok. Mé zadání bylo zlepšit slovní vyjadřování při obchodním jednání. Lukáš k práci přistupuje naprosto profesionálně a zkušeně. Má přesnou kostru, která vede od úplných začátků, a to držení těla, práce s dechem, posazení hlasu, gestikulace, atd. Na těchto základech se staví další výcvik spočívající v korekci slovních překlepů, překonávání zóny komfortu, minutové vystupování bez přípravy i delší celky na připravené téma. Pracovně jsem hodně vytížený, ale lekce s Lukášem si nenechám ujít, jelikož se tato investice okamžitě projevuje v obchodních jednáních i životě.

Obsah online kurzu

Podívej se do detailu na jednotlivé lekce.

V první lekci si definuješ základy, na nichž budeš pracovat. Dozvíš se, jakým způsobem bude kurz probíhat a co je jeho cílem.

Naučíš se vnímat tělo jako nástroj pro komunikaci a nastavit ho do vyváženého držení v lehu a stoji. Také se naučíš uvědomit si své pohybové centrum a těžiště pro čitelnější a jasnější řeč těla.

Naučíš se rozlišovat druhy dýchání a osvojíš si několik základních dechových cvičení, které slouží k prohloubení dechové kapacity a k tvorbě dechové opory.

V této lekci zjistíš, kde je v těle hlasové centrum a kudy a jak hlas proudí. Naučíš se, jak hlas uvolnit a posadit, a pomocí hlasových cvičení rozezvučíš své rezonanční dutiny v obličeji.

S pomocí krátkého metodického textu se dozvíš základní pravidla pro výslovnost v českém jazyce. Potom se společně podíváme, jak rozcvičovat mluvidla a jak si osvojit princip systematického tréninku výslovnosti.

V této lekci se naučíš vnímat řeč svého těla a hlas v rámci prostoru. Poté si s Lukášem ujasníš, v jakých komunikačních zónách se nacházíš a jak v jejich rámci přistupovat ke komunikaci s ostatními.

Naučíš se důležité atributy mezilidského kontaktu. Dozvíš se, co jsou sociální role, a definuješ své vlastní. Nakonec budeš pomocí cvičení trénovat komunikaci v několika variacích.

Společně s Lukášem si pojmenuješ základní lidské intuitivně rozeznatelné emoce, naučíš se je rozeznávat, uvědomovat a spojovat s doprovodnými gesty, které se pomocí cvičení pokusíš vědomě zjasňovat a ukládat do své svalové paměti.

Ujasníš si základní vnitřní a technickou strukturu sdělení, zdokonalíš si srozumitelnost sdělovaných informací a pomocí cvičení budeš trénovat stručnost a věcnost.

V závěrečné lekci odhalíš aspekty své vlastní osobnosti ve cvičení, které se zabývá vlastním sebevědomím, sebedůvěrou a sebejistotou. Získanými dovednostmi z celého kurzu se pokusíš prohloubit svou přirozenost a charisma.

1h 45m obsahu ve 4k rozlišení

14 praktických cvičení

Diskuzní skupina součástí

Cena online kurzu zahrnuje:

1 790 Kč

Cena je včetně DPH

Kurz ze série Kurzeo Originals. Zaručujeme nejvyšší kvalitu s vlastní Kurzeo produkcí.

Pro koho je kurz určený

Pro koho není kurz určený

Buď součástí komunity

Chceš se chceš dovědět něco víc, než je v jednotlivých lekci? Není ti něco jasné? Pro tyto případy online kurz obsahuje soukromou diskuzní skupinu a komentáře pod jednotlivými lekcemi, kde můžeš s Lukášem a ostatními studenty řešit dotazy nebo sdílet výsledky své práce.